Příprava před protetickou náhradou

Model lidské čelisti. rovnátka, BrnoPřed provedení protetických prací u dospělých pacientů upravujeme postavení řezáků, které se vychylují dopředu nebo posuneme zuby do správné polohy tak, aby bylo možné zhotovit můstek nebo korunky, či posunout zuby do mezery a tím vyplnit prázdný prostor. Těmito způsoby připravíme vaše zuby pro nastávající protetické práce. Je třeba odstranit všechny obtíže, které by znemožňovaly ortodontickou nebo protetickou léčbu. Před ortodontickou léčbou nemohou být provedeny protetické práce, na kterých se plánují změny polohy zubů, protože v průběhu ortodontické léčby dochází v ústech k anatomickým a funkčním změnám, kterým se protetická práce nemůže přizpůsobit. Ortodontická léčba u dospělého pacienta může být komplexní nebo doplňková. U komplexní léčby sestavíme plán zaměřený na estetiku a funkčnost chrupu. Tento způsob vyžaduje léčbu fixními ortodontickými aparátky. Léčba trvá někdy více jak dva roky. Po ukončení této léčby je potřeba zajistit retenci na obou čelistech. Protetické ošetření se může na retenci podílet. Cílem doplňkové ortodontické léčby je lokální úprava konkrétního problému chrupu tak, aby se usnadnilo protetické ošetření. Léčba probíhá často v jedné čelisti, kdy používáme jednoduché fixní aparátky. Doba léčby se v tomto případě pohybuje mezi 6-9 měsíci.

Na počátku léčby je třeba u dospělých pacientů u posunu zubů použít určité síly, neboť lůžko zubu ohraničuje kost. Při plánování ortodontické léčby musíme brát ohled na již vyhotovenou protetickou práci jako je korunka, fixní můstek nebo implantát, které můžeme využít ke kotvení fixního aparátku. Upevnění ortodontického zámečku ke korunkové náhradě je náročná práce, zvláště pokud je korunka vyhotovena z keramického materiálu. Zub s korunkovou náhradou, který se stane součástí ortodontické léčby, opatříme kroužkem se zámkem a pokud jsou například dvě korunky vedle sebe, zhotovíme ortodontický dvoukoužek. Pokud se v dutině ústní nachází fixní můstek, použijeme ho ke kotvení rovnátka. Jestliže má pacient v ústech již zavedené implantáty, nelze tuto náhradu ortodonticky posouvat, ale lze ji využít pro použití ortodontických sil. Proto můžeme také před zahájením ortodontické léčby záměrně zavést kotevní dentální implantáty, které mohou při úpravě nepravidelně postavených zubů výrazně pomoci. Cílem retenční (udržovací) fáze ortodontické léčby je stabilizovat chrup proti pohybu a posunu. Délku retence nelze přesně stanovit, neboť její doba se liší podle typu léčené anomálie